Uttag Medges Ej / Withdrawal Not Authorized

2016- present

temporary installations in sites in various degrees of depletion- rivers, oceans, mountains, forests and urban biotopes. A 6 meter (37´) hand painted banner is installed at places of mining, fishing, agriculture and general extractivism as a call to action and discussion.

Serien ”Uttag medges ej” är platsspecifika installationer av en text i olika miljöer och landskap. Projektet inleddes i oktober 2016 i Stockholm och syftar till att synliggöra den del av miljö- och klimatproblematiken som är kopplad till utvinning av naturresurser på framtida generationers bekostnad. Installationerna på utställningen har uppförts i kulturlandskap runt om i landet och syftar på Sveriges främsta källor till materiellt välstånd: Skogen, malmen, älvarna, havet och det moderna jordbruket.

 

Uttag Medges Ej har visats i delar på konstmässan Supermarket 2017, på utställningen Now You see Me, Now You Don´t, Nora (curator Mark Andersson) , samt på Kalkladan, Bungenäs, curator Sophie Allgårdh.

Installationen Uttag medges ej / provbrott I, Ojnareskogen, ingår i Världskulturmuseets utställning Human Nature 2019-2020

Inkjet prints of installations:

edition of 9 at 40 x 50 cm

edition of 3 at 75 x 95 cm

uttag medges ej text kopiera.jpg